Virtuele rechterhand staat onder de naam van Lepva en wordt in de Privacy Policy alsmede de Algemene Voorwaarden ook wel benoemd als Lepva. Lepva kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je -persoonlijk danwel via een bedrijf- diensten en/of producten van Lepva bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Lepva verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lepva kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Lepva gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Lepva de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Lepva. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Lepva en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Lepva -hierna aangeduid als: de Website- worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Lepva gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en indien van toepassing creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Lepva kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Lepva de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
  • Dienstverleners: Lepva deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Lepva correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Lepva een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lepva blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tenslotte verstrekt Lepva jouw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden na jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Lepva maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies om statistieken bij te houden en social media integratie mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer/device. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt en is niet schadelijk voor je device.

Lepva gebruikt de volgende cookies op de Website:

  • Functionele cookies: die benodigd zijn voor een goede en soepele werking van de Website en die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen, zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen.
  • Tracking cookies: met jouw toestemming plaatst Lepva tracking cookies op jouw apparatuur. Hierdoor kan Lepva de marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Lepva kan hierdoor zien dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Lepva bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient ervoor om advertenties af te stemmen op jouw profiel.
  • Social media Cookies: Tenslotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te delen, linken of te tweeten.

Lepva wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Lepva draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Lepva bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Lepva jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Lepva jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lepva.nl. Lepva zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Lepva neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Lepva heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Lepva, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Lepva verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Lepva via info@lepva.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lepva, verzoekt Lepva je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@lepva.nl. Lepva zal binnen vier werkdagen schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen

Lepva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.